Platformă pentru cântărirea statica sau dinamica a camioanelor, pe osii

Platformă pentru cantarirea osie-cu-osie a camioanelor.
Permite calcularea greutății unui vehicul prin însumarea tuturor valorilor de greutate a osiilor acestuia.
Cântărirea osiilor se poate în regim static sau dinamic (în mișcare).
Platforma ramforsată a sistemului de cantarire este proiectata pentru instalarea ingropata la nivelul de cota zero al caii de rulare.

Sistemul detine Certificat OIML R134 pentru cântărirea în mișcare a întregului vehicul